ऋण सहायक पदको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।

सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले मिति २०८० असार २० गते बुधबार लिएको लिखित, प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता परिक्षामा मानव संसाधन व्यवस्थापन उपसमितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिको २०८० असार २२ गते सम्पन्न बैठकको निर्णयानुसार ऋण सहायक पदमा देहाय बमोजिम योग्यताक्रम अनुसार तपशिल उम्मेदवार सफल हुनुभएकोले सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सुचना प्रकाशित गरीएको छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *