मुल्यांकनकर्ता सुचीकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

यस सनसाइन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको मिति २०८० असार २२ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकको निर्णयानुसार यस संस्थाबाट आ.व. २०८०÷०८१ का लागी विभिन्न शिर्षकमा ऋण लगानी गर्दा संस्थाले तोकेको मापदण्ड भित्र रही संस्थाको सुरक्षण वापत लिईने घर जग्गा एवं सवारी साधनको मुल्याकंन गर्न दर्तावाला संस्थागत मुल्यांकनकर्ता सुचिकृत गर्नु गराउनुुहुनको लागी इच्छुक आवेदकले मिति २०८० श्रावण ९ गते कार्यालय समयभित्र तपशिलमा उल्लेखित कागजातहरु संलग्न राखि संस्थाको Email: sunshinepkr151@gmail.com मार्फत वा संस्थामा प्रत्यक्ष उपस्थित भै Proposal सहित आवेदन पेश गर्नुहुन सुचित गरिन्छ । प्राप्त आवेदनलाई छनौट पश्चात सुचिकृत गरी जानकारी दिने व्यहोरा समेत सुचित गरिन्छ ।
थप जानकारीको लागीः संस्थाको फोन नं. ०६१–५८९६४० मा सम्पर्क गर्नुहोला ।
आवश्यक कागजातहरुः
१) नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२) पेशा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३) पान नं. र पछिल्लो कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *